GG
oo
oo
gg
ll
ee
 T T
rr
aa
nn
ss
ll
aa
tt
ee
Google Translate – de basis
Google Translate – is niet eenvoudig
Voorbeeld van Google Translate – Bingo met Japanners
Google Translate zakelijk
Google Translate& Google Glasses
Toekomst
Met voice
In 250 talen
Er gaat een hele nieuwewereld voor u open